Ochrona Danych Wiesław Lechowicz realizuje usługę wdrożenia wymagań ochrony danych osobowych zgodnie z RODO polegającą na:

 • przeprowadzeniu audytu ochrony danych osobowych;
 • opracowaniu raportu z audytu;
 • przeprowadzeniu analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych;
 • rekomendowanie wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku przetwarzania danych osobowych;
 • opracowaniu rejestru czynności przetwarzania;
 • opracowaniu Polityki ochrony danych zawierającej:
 • opis zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych,
 • procedurę przeglądu i uaktualniania zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych,
 • procedurę dokumentowania naruszeń ochrony danych osobowych,
 • wzór raportu naruszeń ochrony danych osobowych,
 • wzór zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych,
 • procedurę zachowania ciągłości działania,
 • procedurę odtwarzania techniki informatycznej po katastrofie w ramach zarządzania ciągłością działania.
 • opracowaniu upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 • opracowaniu oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz zastosowanych zabezpieczeń;
 • opracowaniu ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 • opracowaniu Umów powierzenia przetwarzania danych;
 • opracowaniu zgód na przetwarzanie danych osobowych;
 • opracowaniu informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
 • opracowaniu informacji o prawie do sprzeciwu;
 • opracowaniu procedury realizacji prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą;
 • opracowaniu wzoru potwierdzenia o przetwarzaniu danych osobowych;
 • opracowaniu wzoru powiadomienia o sprostowaniu danych osobowych;
 • opracowaniu wzoru powiadomienia o usunięciu danych osobowych;
 • opracowaniu wzoru powiadomienia o ograniczeniu przetwarzania danych osobowych;
 • przeprowadzenie szkolenia ochrony danych osobowych w zakresie zapoznania z:
 • przepisami o ochronie danych osobowych (RODO, UODO i inne),
 • Polityką ochrony danych,
 • zastosowanymi środkami technicznymi i organizacyjnymi,
 • zagrożeniami dla przetwarzania danych osobowych;
 • wydaniu zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Ponadto oferujemy przejęcie funkcji inspektora ochrony danych lub wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych w ramach konsultingu.

Informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym inspektora ochrony danych znajdziesz w zakładce O nas

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO”;
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. z 2019 r. poz. 730);
 • przepisy branżowe.

Polskie norny:

 • PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06 Praktyczne zasady zabezpieczania informacji;
 • PN-ISO/IEC 27005:2014-01 Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji;
 • PN-EN ISO 22301:2014-11 Systemy zarządzania ciągłością działania.

 

Kontakt:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Wiesław Lechowicz

kom. 609191161

tel. 717072222

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.